SXS

SunExpress Flight XQ973 SXS973

Service Type Passenger
Seats 189
Freight --
Capacity 8.7 tonnes

Upcoming Flights

Date Departing From To Arriving Aircraft Reg
24 Sep 2023
14:45 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:35 +03
B738 TC-SNU Play
23 Sep 2023
14:45 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:35 +03
B738 TC-SOZ Play

Past Flights

Date Departed From To Arrived Aircraft Reg
22 Sep 2023
15:15 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:09 +03
B738 TC-SPO Play
21 Sep 2023
15:15 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:09 +03
B738 TC-SPP Play
20 Sep 2023
14:53 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:42 +03
B738 TC-SNU Play
19 Sep 2023
15:03 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:10 +03
B738 TC-SEZ Play
18 Sep 2023
14:53 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:35 +03
B738 TC-SNR Play
17 Sep 2023
15:14 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:43 +03
B738 TC-SPB Play
16 Sep 2023
15:40 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:45 +03
B738 TC-SOH Play
15 Sep 2023
15:05 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:40 +03
B738 TC-SPC Play
14 Sep 2023
15:30 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:07 +03
B738 TC-SNU Play
13 Sep 2023
15:10 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
21:26 +03
B38M TC-SOL Play
12 Sep 2023
14:55 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:35 +03
B738 TC-SOF Play
11 Sep 2023
14:52 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:26 +03
B738 TC-SPO Play
10 Sep 2023
14:50 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
21:15 +03
B738 TC-SPO Play
9 Sep 2023
16:05 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
21:05 +03
B738 TC-SPP Play
8 Sep 2023
15:53 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:51 +03
B738 TC-SOG Play
7 Sep 2023
15:26 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:30 +03
B738 TC-SOB Play
6 Sep 2023
14:45 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:37 +03
B738 TC-SOG Play
5 Sep 2023
14:45 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
21:00 +03
B738 TC-SPC Play
4 Sep 2023
14:40 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:33 +03
B738 TC-SEN Play
3 Sep 2023
14:51 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:31 +03
B738 TC-SUU Play
2 Sep 2023
15:05 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:47 +03
B738 TC-SPE Play
1 Sep 2023
14:40 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:58 +03
B738 TC-SNV Play
31 Aug 2023
15:40 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:50 +03
B738 TC-SOG Play
30 Aug 2023
14:55 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:05 +03
B738 TC-SPP Play
29 Aug 2023
15:10 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:29 +03
B738 TC-SEJ Play
28 Aug 2023
14:43 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
18:25 +03
B738 TC-SPO Play
27 Aug 2023
15:05 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
22:00 +03
B738 TC-SEJ Play
26 Aug 2023
15:29 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
19:22 +03
B738 TC-SOZ Play
25 Aug 2023
17:25 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
22:41 +03
B738 TC-SPU Play
24 Aug 2023
15:25 CEST
DE Stuttgart STR
TR Izmir ADB
20:46 +03
B738 TC-SNR Play

Have you tried our free app?