EWG

Eurowings Flight EW2588 EWG2588

Service Type Passenger
Seats 150
Freight --
Capacity 6.7 tonnes

Upcoming Flights

Date Departing From To Arriving Aircraft Reg
24 Sep 2023
06:05 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
08:10 CEST
Unknown Play
23 Sep 2023
06:15 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
08:20 CEST
Unknown Play

Past Flights

Date Departed From To Arrived Aircraft Reg
22 Sep 2023
13:25 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
15:14 CEST
A319 D-AGWJ Play
21 Sep 2023
12:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:46 CEST
A320 D-ABNK Play
20 Sep 2023
10:55 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
12:44 CEST
A319 D-AGWZ Play
17 Sep 2023
06:05 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
08:10 CEST
A319 D-AGWK Play
16 Sep 2023
06:15 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
08:20 CEST
A320 D-AEWG Play
15 Sep 2023
14:15 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
17:10 CEST
A319 D-AGWK Play
14 Sep 2023
12:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:15 CEST
A320 D-ABNN Play
13 Sep 2023
11:35 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
13:30 CEST
A319 D-ABGN Play
10 Sep 2023
06:35 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:44 CEST
A320 D-ABNI Play
9 Sep 2023
06:15 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:34 CEST
A320 D-ABNT Play
8 Sep 2023
13:25 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
15:30 CEST
A320 9H-MLW Play
7 Sep 2023
12:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:25 CEST
A319 D-ABGN Play
6 Sep 2023
10:55 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
13:00 CEST
A319 D-AGWD Play
4 Sep 2023
10:50 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:17 CEST
A320 9H-SWF Play
2 Sep 2023
06:25 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:51 CEST
A320 D-ABNH Play
1 Sep 2023
13:30 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
16:41 CEST
A320 9H-AMU Play
31 Aug 2023
12:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:25 CEST
A319 D-AGWB Play
30 Aug 2023
10:55 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
13:00 CEST
A319 D-ABGQ Play
28 Aug 2023
10:50 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
12:55 CEST
A320 9H-AMM Play
27 Aug 2023
07:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
12:48 CEST
A320 D-AEWL Play
26 Aug 2023
06:35 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:44 CEST
A320 D-ABHC Play
25 Aug 2023
13:45 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:25 CEST
A320 9H-MLW Play
24 Aug 2023
12:50 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
16:07 CEST
A319 D-AGWZ Play
23 Aug 2023
11:00 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:27 CEST
A319 D-ABGJ Play
21 Aug 2023
11:05 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
12:50 CEST
A320 9H-MLB Play
20 Aug 2023
06:20 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:19 CEST
A320 D-AEWO Play
19 Aug 2023
06:35 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
09:53 CEST
A320 D-ABNN Play
18 Aug 2023
13:40 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:17 CEST
A320 9H-MLW Play
17 Aug 2023
12:25 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
15:36 CEST
A319 D-ABGH Play
16 Aug 2023
11:05 CEST
DE Stuttgart STR
ES Palma de Mallorca PMI
14:35 CEST
A319 D-ABGH Play

Have you tried our free app?